Cabecera cultura

Cultura i lleure

L’accés i la reutilització del fons patrimonial és fonamental per apropar la cultura a la ciutadania i generar nou coneixement, nous valors i nous productes i serveis en totes les àrees possibles.