Indicadores demográficos y de territorio

Descripción

Conjunt d'indicadors que descriuen la població de Catalunya i permeten analitzar-ne l'evolució temporal. S'estudien els esdeveniments demogràfics següents: fecunditat, mortalitat, nupcialitat, migració i llars i famílies, així com l'estructura per edats, que resulta de l'actuació combinada d'aquests fluxos i que en condiciona alhora l'evolució i les tendències.

Distribuciones

  • Indicadores demográficos y de territorio text/html
    HTML

Información adicional

Fecha de creación 22/10/2020 22:00 (UTC)
Fecha última actualización 6/07/2021 22:00 (UTC)
Frecuencia de actualización

Anual

Cobertura geográfica Cataluña
Idiomas Catalán
Otros recursos