Medidas del nivel de campo electromagnético (CEM). Medidas realizadas con los equipos de monitorización

Descripción

Llistat de les mesures realitzades amb els equips de monitoratge de mesura del nivell de camp electromagnètic de radiofreqüència en servei a Catalunya (xarxa SMRF – Sistema de Monitoratge de RadioFreqüència). Hi ha disponible el nivell mig mesurat cada 30 minuts dels darrers 6 mesos per cadascun dels equips de monitoratge. Els nivells mesurats es poden consultar al lloc web de la Governança Radioelèctrica (http://governancaradioelectrica.gencat.cat).

Distribuciones

 • Medidas del nivel de campo electromagnético (CEM). Medidas realizadas con los equipos de monitorización text/csv
  CSV
 • Medidas del nivel de campo electromagnético (CEM). Medidas realizadas con los equipos de monitorización application/xml
  XML-APP
 • Medidas del nivel de campo electromagnético (CEM). Medidas realizadas con los equipos de monitorización application/json
  JSON
 • Medidas del nivel de campo electromagnético (CEM). Medidas realizadas con los equipos de monitorización application/rdf+xml
  RDF-XML

Información adicional

Fecha de creación 18/05/2017 22:00 (UTC)
Fecha última actualización 27/10/2019 23:00 (UTC)
Frecuencia de actualización

Mensual

Idiomas Catalán
Otros recursos