Madrid. Municipios. Censo de Edificios (Identificador API: /t20/e242/p03/a2001/l0/mun28.px)

Descripción

Tabla de INEbase Madrid. Municipios. Censo de Edificios

Distribuciones

 • CSV separado por , text/csv
  CSV
 • CSV separado por ; text/csv
  CSV
 • CSV separado por tabuladores text/csv
  CSV
 • Excel: Extension XLSx application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
  XLSX
 • Excel: Extensión XLS application/vnd.ms-excel
  XLS
 • Html text/html
  HTML
 • Json application/json
  JSON
 • Pc-Axis text/pc-axis
  PC-Axis

Additional Info

Fecha última actualización 13/02/2004 00:00 (UTC)
Cobertura geográfica España
Idiomas
 • Español
 • Inglés