Presupuestos de la Diputación Foral de Gipuzkoa

Descripción

Presupuestos de la Diputación Foral de Gipuzkoa

Distribuciones

 • 2016_EXEKUZIOA_1.csv text/csv
  CSV
  1132462 Bytes
 • 2016_EXEKUZIOA_1.json application/json
  JSON
  2736783 Bytes
 • 2016_EXEKUZIOA_2.csv text/csv
  CSV
  1184891 Bytes
 • 2016_EXEKUZIOA_2.json application/json
  JSON
  2789212 Bytes
 • 2016_EXEKUZIOA_3.csv text/csv
  CSV
  1247805 Bytes
 • 2016_EXEKUZIOA_3.json application/json
  JSON
  2852127 Bytes
 • 2016_EXEKUZIOA_4.csv text/csv
  CSV
  1247805 Bytes
 • 2016_EXEKUZIOA_4.json application/json
  JSON
  2852127 Bytes
 • 2016_LIKIDAZIOA.csv text/csv
  CSV
  1247805 Bytes
 • 2016_LIKIDAZIOA.json application/json
  JSON
  2852127 Bytes
 • 2017_EXEKUZIOA_1.csv text/csv
  CSV
  1184891 Bytes
 • 2017_EXEKUZIOA_1.json application/json
  JSON
  2883584 Bytes
 • 2017_EXEKUZIOA_2.csv text/csv
  CSV
  1226834 Bytes
 • 2017_EXEKUZIOA_2.json application/json
  JSON
  2904556 Bytes
 • 2017_EXEKUZIOA_3.csv text/csv
  CSV
  1279263 Bytes
 • 2017_EXEKUZIOA_3.json application/json
  JSON
  2956984 Bytes
 • 2017_EXEKUZIOA_4.csv text/csv
  CSV
  1300234 Bytes
 • 2017_EXEKUZIOA_4.csv text/csv
  CSV
  1300234 Bytes
 • 2017_EXEKUZIOA_4.json application/json
  JSON
  2988442 Bytes
 • 2017_EXEKUZIOA_4.json application/json
  JSON
  2988442 Bytes
 • 2017_HASIERAKO_AURREKONTUA.csv text/csv
  CSV
  843295 Bytes
 • 2017_HASIERAKO_AURREKONTUA.json application/json
  JSON
  2548040 Bytes
 • 2017_LIKIDAZIOA.csv text/csv
  CSV
  1310720 Bytes
 • 2017_LIKIDAZIOA.json application/json
  JSON
  3009413 Bytes
 • 2018_EXEKUZIOA_1.csv text/csv
  CSV
  1258291 Bytes
 • 2018_EXEKUZIOA_1.csv text/csv
  CSV
  1258291 Bytes
 • 2018_EXEKUZIOA_1.json application/json
  JSON
  3040870 Bytes
 • 2018_EXEKUZIOA_1.json application/json
  JSON
  3040870 Bytes
 • 2018_EXEKUZIOA_2.csv text/csv
  CSV
  1300234 Bytes
 • 2018_EXEKUZIOA_2.csv text/csv
  CSV
  1300234 Bytes
 • 2018_EXEKUZIOA_2.csv text/csv
  CSV
  1300234 Bytes
 • 2018_EXEKUZIOA_2.json application/json
  JSON
  3082813 Bytes
 • 2018_EXEKUZIOA_2.json application/json
  JSON
  3082813 Bytes
 • 2018_EXEKUZIOA_2.json application/json
  JSON
  3082813 Bytes
 • 2018_EXEKUZIOA_3.csv text/csv
  CSV
  1342177 Bytes
 • 2018_EXEKUZIOA_3.csv text/csv
  CSV
  1342177 Bytes
 • 2018_EXEKUZIOA_3.json application/json
  JSON
  3145728 Bytes
 • 2018_EXEKUZIOA_3.json application/json
  JSON
  3145728 Bytes
 • 2018_EXEKUZIOA_4.csv text/csv
  CSV
  1426063 Bytes
 • 2018_EXEKUZIOA_4.json application/json
  JSON
  3303014 Bytes
 • 2018_HASIERAKO_AURREKONTUA.csv text/csv
  CSV
  926730 Bytes
 • 2018_HASIERAKO_AURREKONTUA.json application/json
  JSON
  2789212 Bytes
 • 2018_LIKIDAZIOA.csv text/csv
  CSV
  1426063 Bytes
 • 2018_LIKIDAZIOA.json application/json
  JSON
  3303014 Bytes
 • 2019_EJECUCION_3 text/csv
  CSV
  1384120 Bytes
 • 2019_EJECUCION_3 application/json
  JSON
  3271557 Bytes
 • 2019_EJECUCION_4 application/json
  JSON
  3355443 Bytes
 • 2019_EJECUCION_4 text/csv
  CSV
  1447035 Bytes
 • 2019_EJECUCION_4 text/csv
  CSV
  1447035 Bytes
 • 2019_EJECUCION_4 application/json
  JSON
  3355443 Bytes
 • 2019_EXEKUZIOA_1.csv text/csv
  CSV
  1289748 Bytes
 • 2019_EXEKUZIOA_1.json application/json
  JSON
  3135242 Bytes
 • 2019_EXEKUZIOA_2.csv text/csv
  CSV
  1342177 Bytes
 • 2019_EXEKUZIOA_2.json application/json
  JSON
  3198157 Bytes
 • 2019_HASIERAKO_AURREKONTUA.csv text/csv
  CSV
  931461 Bytes
 • 2019_HASIERAKO_AURREKONTUA.json application/json
  JSON
  2789212 Bytes
 • 2019_LIQUIDACION text/csv
  CSV
  1447035 Bytes
 • 2019_LIQUIDACION application/json
  JSON
  3355443 Bytes
 • 2019_PRESUPUESTO_INICIAL application/json
  JSON
  2799698 Bytes
 • 2019_PRESUPUESTO_INICIAL text/csv
  CSV
  935547 Bytes
 • 2020_EJECUCION_1 application/json
  JSON
  3198157 Bytes
 • 2020_EJECUCION_1 text/csv
  CSV
  1300234 Bytes
 • 2020_EJECUCION_2 text/csv
  CSV
  1363149 Bytes
 • 2020_EJECUCION_2 application/json
  JSON
  3261071 Bytes
 • 2020_PRESUPUESTO_INICIAL text/csv
  CSV
  939766 Bytes
 • 2020_PRESUPUESTO_INICIAL application/json
  JSON
  2820669 Bytes

Información adicional

Fecha de creación 20/12/2017 23:00 (UTC)
Fecha última actualización 20/09/2020 22:00 (UTC)
Frecuencia de actualización

Trimestral

Cobertura geográfica País Vasco
Idiomas
 • Español
 • Euskera
Otros recursos