@prefix adms: . @prefix dcat: . @prefix dct: . @prefix foaf: . @prefix gsp: . @prefix locn: . @prefix owl: . @prefix rdf: . @prefix rdfs: . @prefix schema: . @prefix skos: . @prefix time: . @prefix vcard: . @prefix xml: . @prefix xsd: . a dcat:Dataset ; dct:description "

Registre administratiu de gestió de les consesions d'aigües subterrànies (CAS), catàleg d'aigües (CAT), registre d'aigües (REG), sol·licituds d'alumbrament i explotació d'aigües subterrànies (AAS), sondejos d'investigació d'aigües subterrànies (IAS),catàleg d'aigües d'acord amb el Programa d'Actualització de Registres i Catàleg d'Aprofitaments ARYCA (ACA), registre d'aigües d'acord amb el Programa d'Actualització de Registres i Catàleg d'Aprofitaments ARYCA (ARE), autoritzacions del Servei Hidràulic de Balears (SHA_REGIMEN TRANSITORIO AAS), concessions del Servei Hidràulic de Balears (SHB_REGIMEN TRANSITORIO CAS) i altres.

"@ca, "

Registre administratiu de gestió de les consesions d'aigües subterrànies (CAS), catàleg d'aigües (CAT), registre d'aigües (REG), sol·licituds d'alumbrament i explotació d'aigües subterrànies (AAS), sondejos d'investigació d'aigües subterrànies (IAS),catàleg d'aigües d'acord amb el Programa d'Actualització de Registres i Catàleg d'Aprofitaments ARYCA (ACA), registre d'aigües d'acord amb el Programa d'Actualització de Registres i Catàleg d'Aprofitaments ARYCA (ARE), autoritzacions del Servei Hidràulic de Balears (SHA_REGIMEN TRANSITORIO AAS), concessions del Servei Hidràulic de Balears (SHB_REGIMEN TRANSITORIO CAS) i altres.

"@en, "

Registre administratiu de gestió de les consesions d'aigües subterrànies (CAS), catàleg d'aigües (CAT), registre d'aigües (REG), sol·licituds d'alumbrament i explotació d'aigües subterrànies (AAS), sondejos d'investigació d'aigües subterrànies (IAS),catàleg d'aigües d'acord amb el Programa d'Actualització de Registres i Catàleg d'Aprofitaments ARYCA (ACA), registre d'aigües d'acord amb el Programa d'Actualització de Registres i Catàleg d'Aprofitaments ARYCA (ARE), autoritzacions del Servei Hidràulic de Balears (SHA_REGIMEN TRANSITORIO AAS), concessions del Servei Hidràulic de Balears (SHB_REGIMEN TRANSITORIO CAS) i altres.

"@es ; dct:identifier "https://catalegdades.caib.cat/d/s6n8-9tm9" ; dct:issued "2022-04-14T00:00:00+02:00"^^xsd:dateTime ; dct:language "ca", "en", "es" ; dct:license ; dct:modified "2024-05-15T00:00:00+02:00"^^xsd:dateTime ; dct:publisher ; dct:spatial ; dct:title "Cens Aigües Subterrànies"@ca, "Cens Aigües Subterrànies"@en, "Cens Aigües Subterrànies"@es ; dcat:distribution , , , ; dcat:keyword "illes balears"@es, "recursos hídrics"@es ; dcat:theme . a skos:Concept ; skos:notation "A04003003" ; skos:prefLabel "Gobierno de las Islas Baleares" . a dcat:Distribution ; dct:format ; dct:identifier "https://catalegdades.caib.cat/api/views/s6n8-9tm9/rows.xml?accessType=DOWNLOAD" ; dct:title "Cens Aigües Subterrànies"@ca, "Cens Aigües Subterrànies"@en, "Cens Aigües Subterrànies"@es ; dcat:accessURL "https://catalegdades.caib.cat/api/views/s6n8-9tm9/rows.xml?accessType=DOWNLOAD" . a dct:IMT ; rdfs:label "XML" ; rdf:value "application/xml" . a dcat:Distribution ; dct:format ; dct:identifier "https://catalegdades.caib.cat/api/views/s6n8-9tm9/rows.rdf?accessType=DOWNLOAD" ; dct:title "Cens Aigües Subterrànies"@ca, "Cens Aigües Subterrànies"@en, "Cens Aigües Subterrànies"@es ; dcat:accessURL "https://catalegdades.caib.cat/api/views/s6n8-9tm9/rows.rdf?accessType=DOWNLOAD" . a dct:IMT ; rdfs:label "RDF-XML" ; rdf:value "application/rdf+xml" . a dcat:Distribution ; dct:format ; dct:identifier "https://catalegdades.caib.cat/api/views/s6n8-9tm9/rows.csv?accessType=DOWNLOAD" ; dct:title "Cens Aigües Subterrànies"@ca, "Cens Aigües Subterrànies"@en, "Cens Aigües Subterrànies"@es ; dcat:accessURL "https://catalegdades.caib.cat/api/views/s6n8-9tm9/rows.csv?accessType=DOWNLOAD" . a dct:IMT ; rdfs:label "CSV" ; rdf:value "text/csv" . a dcat:Distribution ; dct:format ; dct:identifier "https://catalegdades.caib.cat/api/views/s6n8-9tm9/rows.json?accessType=DOWNLOAD" ; dct:title "Cens Aigües Subterrànies"@ca, "Cens Aigües Subterrànies"@en, "Cens Aigües Subterrànies"@es ; dcat:accessURL "https://catalegdades.caib.cat/api/views/s6n8-9tm9/rows.json?accessType=DOWNLOAD" . a dct:IMT ; rdfs:label "JSON" ; rdf:value "application/json" .