{ "@context": { "adms": "http://www.w3.org/ns/adms#", "dcat": "http://www.w3.org/ns/dcat#", "dct": "http://purl.org/dc/terms/", "foaf": "http://xmlns.com/foaf/0.1/", "gsp": "http://www.opengis.net/ont/geosparql#", "locn": "http://www.w3.org/ns/locn#", "owl": "http://www.w3.org/2002/07/owl#", "rdf": "http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#", "rdfs": "http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#", "schema": "http://schema.org/", "skos": "http://www.w3.org/2004/02/skos/core#", "time": "http://www.w3.org/2006/time#", "vcard": "http://www.w3.org/2006/vcard/ns#", "xsd": "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" }, "@graph": [ { "@id": "https://datos.gob.es/catalogo/a12002994-estadistica-de-la-ensenanza-universitaria-en-galicia-curso-2005-2006/resource/b9c230f5-3174-48ba-83a1-531c4bd8df02", "@type": "dcat:Distribution", "dcat:accessURL": "https://abertos.xunta.gal/catalogo/ensino-formacion/-/dataset/0066/estatistica-ensino-universitario-galicia-curso/001/descarga-ficheiro.pdf", "dcat:byteSize": { "@type": "xsd:decimal", "@value": "5242880" }, "dct:format": { "@id": "https://datos.gob.es/catalogo/a12002994-estadistica-de-la-ensenanza-universitaria-en-galicia-curso-2005-2006/resource/b9c230f5-3174-48ba-83a1-531c4bd8df02/format" }, "dct:identifier": "https://abertos.xunta.gal/catalogo/ensino-formacion/-/dataset/0066/estatistica-ensino-universitario-galicia-curso/001/descarga-ficheiro.pdf", "dct:title": [ { "@language": "gl", "@value": "Descarga do ficheiro" }, { "@language": "es", "@value": "Descarga del fichero" } ] }, { "@id": "https://datos.gob.es/catalogo/a12002994-estadistica-de-la-ensenanza-universitaria-en-galicia-curso-2005-2006/resource/b9c230f5-3174-48ba-83a1-531c4bd8df02/format", "@type": "dct:IMT", "rdf:value": "application/pdf", "rdfs:label": "PDF" }, { "@id": "http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A12002994", "@type": "skos:Concept", "skos:notation": "A12002994", "skos:prefLabel": "Xunta de Galicia" }, { "@id": "https://datos.gob.es/catalogo/a12002994-estadistica-de-la-ensenanza-universitaria-en-galicia-curso-2005-2006/DurationDescription", "@type": "time:DurationDescription", "time:years": { "@type": "xsd:decimal", "@value": "1" } }, { "@id": "https://datos.gob.es/catalogo/a12002994-estadistica-de-la-ensenanza-universitaria-en-galicia-curso-2005-2006/Frequency", "@type": "dct:Frequency", "rdf:value": { "@id": "https://datos.gob.es/catalogo/a12002994-estadistica-de-la-ensenanza-universitaria-en-galicia-curso-2005-2006/DurationDescription" } }, { "@id": "https://datos.gob.es/catalogo/a12002994-estadistica-de-la-ensenanza-universitaria-en-galicia-curso-2005-2006", "@type": "dcat:Dataset", "dcat:distribution": { "@id": "https://datos.gob.es/catalogo/a12002994-estadistica-de-la-ensenanza-universitaria-en-galicia-curso-2005-2006/resource/b9c230f5-3174-48ba-83a1-531c4bd8df02" }, "dcat:theme": { "@id": "http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/educacion" }, "dct:accrualPeriodicity": { "@id": "https://datos.gob.es/catalogo/a12002994-estadistica-de-la-ensenanza-universitaria-en-galicia-curso-2005-2006/Frequency" }, "dct:description": [ { "@language": "gl", "@value": "Datos estatísticos do Sistema Universitario de Galicia. Amosa os aspectos máis significativos -centros, alumnado, profesorado- da educación universitaria." }, { "@language": "es", "@value": "Datos estadísticos del Sistema Universitario de Galicia. Muestra los aspectos más significativos -centros, alumnado, profesorado- de la educación universitaria." } ], "dct:identifier": "https://abertos.xunta.gal/catalogo/ensino-formacion/-/dataset/0066/estatistica-ensino-universitario-galicia-curso", "dct:issued": { "@type": "xsd:dateTime", "@value": "2010-05-11T00:00:00+02:00" }, "dct:language": [ "es", "gl" ], "dct:license": { "@id": "http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.gl" }, "dct:modified": { "@type": "xsd:dateTime", "@value": "2010-05-11T00:00:00+02:00" }, "dct:publisher": { "@id": "http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A12002994" }, "dct:spatial": { "@id": "http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Autonomia/Galicia" }, "dct:title": [ { "@language": "es", "@value": "Estadística de la enseñanza universitaria en Galicia. Curso 2005/2006" }, { "@language": "gl", "@value": "Estatística do ensino universitario en Galicia. Curso 2005/2006" } ] } ] }