{ "@context": { "adms": "http://www.w3.org/ns/adms#", "dcat": "http://www.w3.org/ns/dcat#", "dct": "http://purl.org/dc/terms/", "foaf": "http://xmlns.com/foaf/0.1/", "gsp": "http://www.opengis.net/ont/geosparql#", "locn": "http://www.w3.org/ns/locn#", "owl": "http://www.w3.org/2002/07/owl#", "rdf": "http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#", "rdfs": "http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#", "schema": "http://schema.org/", "skos": "http://www.w3.org/2004/02/skos/core#", "time": "http://www.w3.org/2006/time#", "vcard": "http://www.w3.org/2006/vcard/ns#", "xsd": "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" }, "@graph": [ { "@id": "http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A12002994", "@type": "skos:Concept", "skos:notation": "A12002994", "skos:prefLabel": "Xunta de Galicia" }, { "@id": "https://datos.gob.es/catalogo/a12002994-marco-input-output-de-galicia-2005/resource/98403144-22f8-4f32-9563-4c849fd2a248/format", "@type": "dct:IMT", "rdf:value": "application/vnd.ms-excel", "rdfs:label": "XLS" }, { "@id": "https://datos.gob.es/catalogo/a12002994-marco-input-output-de-galicia-2005", "@type": "dcat:Dataset", "dcat:distribution": { "@id": "https://datos.gob.es/catalogo/a12002994-marco-input-output-de-galicia-2005/resource/98403144-22f8-4f32-9563-4c849fd2a248" }, "dcat:theme": { "@id": "http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/economia" }, "dct:description": [ { "@language": "gl", "@value": "A “Actualización do Marco Input-Output” é unha actividade estatística recollida no Programa estatístico anual cuxo obxectivo é describir o proceso produtivo e os fluxos de bens e servizos da economía de Galicia." }, { "@language": "es", "@value": "La “Actualización del Marco Input-output” es una actividad estadística recogida en el Programa estadístico anual cuyo objetivo es describir el proceso productivo y los flujos de bienes y servicios de la economía de Galicia." } ], "dct:identifier": "https://abertos.xunta.gal/catalogo/economia-empresa-emprego/-/dataset/0224/marco-input-output-galicia-2005", "dct:issued": { "@type": "xsd:dateTime", "@value": "2009-12-28T00:00:00+01:00" }, "dct:language": [ "es", "gl" ], "dct:license": { "@id": "http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/deed.gl" }, "dct:modified": { "@type": "xsd:dateTime", "@value": "2009-12-28T00:00:00+01:00" }, "dct:publisher": { "@id": "http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A12002994" }, "dct:spatial": { "@id": "http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Autonomia/Galicia" }, "dct:title": [ { "@language": "gl", "@value": "Marco Input-Output de Galicia 2005" }, { "@language": "es", "@value": "Marco Input-Output de Galicia 2005" } ] }, { "@id": "https://datos.gob.es/catalogo/a12002994-marco-input-output-de-galicia-2005/resource/98403144-22f8-4f32-9563-4c849fd2a248", "@type": "dcat:Distribution", "dcat:accessURL": "https://abertos.xunta.gal/catalogo/economia-empresa-emprego/-/dataset/0224/marco-input-output-galicia-2005/001/descarga-directa-ficheiro.xls", "dcat:byteSize": { "@type": "xsd:decimal", "@value": "700416" }, "dct:format": { "@id": "https://datos.gob.es/catalogo/a12002994-marco-input-output-de-galicia-2005/resource/98403144-22f8-4f32-9563-4c849fd2a248/format" }, "dct:identifier": "https://abertos.xunta.gal/catalogo/economia-empresa-emprego/-/dataset/0224/marco-input-output-galicia-2005/001/descarga-directa-ficheiro.xls", "dct:title": [ { "@language": "es", "@value": "Descarga del fichero" }, { "@language": "gl", "@value": "Descarga do ficheiro" } ] } ] }