2009-12-28T00:00:00+01:00 https://abertos.xunta.gal/catalogo/economia-empresa-emprego/-/dataset/0224/marco-input-output-galicia-2005 A “Actualización do Marco Input-Output” é unha actividade estatística recollida no Programa estatístico anual cuxo obxectivo é describir o proceso produtivo e os fluxos de bens e servizos da economía de Galicia. Marco Input-Output de Galicia 2005 Marco Input-Output de Galicia 2005 Xunta de Galicia A12002994 gl 2009-12-28T00:00:00+01:00 es Descarga do ficheiro https://abertos.xunta.gal/catalogo/economia-empresa-emprego/-/dataset/0224/marco-input-output-galicia-2005/001/descarga-directa-ficheiro.xls Descarga del fichero https://abertos.xunta.gal/catalogo/economia-empresa-emprego/-/dataset/0224/marco-input-output-galicia-2005/001/descarga-directa-ficheiro.xls 700416 La “Actualización del Marco Input-output” es una actividad estadística recogida en el Programa estadístico anual cuyo objetivo es describir el proceso productivo y los flujos de bienes y servicios de la economía de Galicia. XLS application/vnd.ms-excel