cartografía territorio Servizo que permite a visualización da información do modelo de xestión do Plan de Ordenación do Litoral de Galicia. Capacidades http://ideg.xunta.es/servizos/services/Ordenacion/POL_AD_PlaneamientoSectorial/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS Ligazón WMS http://ideg.xunta.es/servizos/services/Ordenacion/POL_AD_PlaneamientoSectorial/MapServer/WmsServer Ligazón REST http://ideg.xunta.es/servizos/rest/services/Ordenacion/POL_AD_PlaneamientoSectorial/MapServer territorio Servicio que permite la visualización de la información del modelo de gestión de Ordenación del Litoral de Galicia. Capacidades http://ideg.xunta.es/servizos/services/Ordenacion/POL_AD_PlaneamientoSectorial/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS Ligazón WMS http://ideg.xunta.es/servizos/services/Ordenacion/POL_AD_PlaneamientoSectorial/MapServer/WmsServer Ligazón REST http://ideg.xunta.es/servizos/rest/services/Ordenacion/POL_AD_PlaneamientoSectorial/MapServer URL del servicio WMS https://abertos.xunta.gal/catalogo/medio-abiente/-/dataset/0232/plan-ordenacion-litoral-galicia-planeamento/001/descarga-directa-ficheiro.wms 25600 https://abertos.xunta.gal/catalogo/medio-abiente/-/dataset/0232/plan-ordenacion-litoral-galicia-planeamento/001/descarga-directa-ficheiro.wms URL do servizo WMS gl 2022-09-21T00:00:00+02:00 cartografía https://abertos.xunta.gal/catalogo/medio-abiente/-/dataset/0232/plan-ordenacion-litoral-galicia-planeamento es Plan de Ordenación do Litoral de Galicia. Planeamento sectorial. Aprobación definitiva 2010-07-31T00:00:00+02:00 A12002994 Xunta de Galicia Plan de Ordenación do Litoral de Galicia. Planeamento sectorial. Aprobación definitiva URL do servizo REST https://abertos.xunta.gal/catalogo/medio-abiente/-/dataset/0232/plan-ordenacion-litoral-galicia-planeamento/002/descarga-directa-ficheiro.html https://abertos.xunta.gal/catalogo/medio-abiente/-/dataset/0232/plan-ordenacion-litoral-galicia-planeamento/002/descarga-directa-ficheiro.html URL del servicio REST 25600 1 application/api API application/xhtml+xml XHTML