Conciertos programados por los agentes por tipología de agente y origen del artista grupo 2011-01-01T00:00:00+01:00 2015-12-31T00:00:00+01:00 observatorio vasco de la juventud 2018-03-06T00:00:00+01:00 2018-03-06T00:00:00+01:00 eu gazteak https://opendata.euskadi.eus/contenidos/estadistica/cultura_spc_1_10_1_3_8/es_def/adjuntos/historical_csv.csv Historikoa Histórico 1546 gazteen euskal behatokia Musika-programatzaileek programatutako kontzertuak, agenteen tipologia eta artistaren taldearen jatorriaren es El Observatorio Vasco de la Cultura nace para situar a la cultura como elemento central del desarrollo social y económico, con la misión de llenar con rigor el vacío informativo en el ámbito cultural, en consonancia con el Plan Vasco de la Cultura del que forma parte. El ámbito de actuación del Observatorio se centra en las áreas tradicionales de la cultura: patrimonio cultural, creación y expresión artística, industrias y  ámbitos transversales.El Observatorio Vasco de la Cultura publica y actualiza más de 200 indicadores estadísticos que se pueden consultar en euskadi.eus junto a otras investigaciones e informes. Kulturaren Euskal Behatokiak honako hau izango du helburu: kulturaren esparruari buruzko informazio hutsunea betetzea, kultura gizartearen eta ekonomiaren elementu nagusi gisa ezarriz eta zehaztasunean duen oinarria gehituz onarturiko Kulturaren Euskal Planean proposatzen dena jarraiki. Kulturaren Euskal  Behatokiaren jardun eremu edo arloak izango dira: Kultura-ondarea, sorkuntza eta adierazpen artistikoa, kultura-industriak eta zehar-lerroak.Kulturaren Euskal Behatokiak 200 adierazle estatistiko baino gehiago eguneratu eta publikatzen ditu. Adierazle guzti horiek eta beste ikerketa eta txosten batzuk euskadi.eus webean kontsultatu daitezke. A16003011 Comunidad Autónoma de País Vasco gazteaukera juventud https://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/estadistica/programadores-musicales/actividad/conciertos-programados-por-los-agentes-por-tipologia-de-agente-y-origen-del-artista-grupo/ 8704 https://opendata.euskadi.eus/contenidos/estadistica/cultura_spc_1_10_1_3_8/es_def/adjuntos/historical_xls.xls Histórico Historikoa gazteaukera 1 text/csv CSV application/vnd.ms-excel XLS