2023-02-05T00:00:00+01:00 es licitaciones Kontratuak Contratos 5396 https://opendata.euskadi.eus/contenidos/ds_contrataciones/contratos_poder18831_2022/es_contracc/adjuntos/doc_contratos_poder18831_2022.xlsx contrataciones registro kontratazioak Kontratazioen APIa https://opendata.euskadi.eus/webopd00-apicontract/es/?api=procurements API de contrataciones contratos Comunidad Autónoma de País Vasco A16003011 https://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/registro-contratos-ayuntamiento-morga-del-2022/ contratos públicos 2023-02-05T00:00:00+01:00 2023-01-01T00:00:00+01:00 erregistroa kontratu publikoak lizitazioak contratación administrativa revascon 2023-02-05T00:00:00+01:00 eu Sektore Publikoko Kontratuen Erregistroa kontratazio publikoari buruzko informazio-sistema ofizial eta nagusia da eta, ondorioz, kontratazio publikoa ezagutu, aztertu eta ikertzeko, kontratu publikoen alorreko estatistikak egiteko, kontratazio publikoari buruzko nazioko eta nazioarteko betebeharrak betetzeko eta, gardentasun-printzipioari jarraituz, beste administrazio-organo batzuei kontratuei buruzko datuak jakinarazteko euskarria da. kontratazio administratiboak El Registro de Contratos del Sector Público constituye el sistema oficial central de información sobre la contratación pública y, como tal, el soporte para el conocimiento, análisis e investigación de la contratación pública, para la estadística en materia de contratos públicos, para el cumplimiento de las obligaciones nacionales e internacionales en materia de información sobre la contratación pública, para las comunicaciones de los datos sobre contratos a otros órganos de la Administración, de conformidad con el principio de transparencia. revascon Registro de contratos de Ayuntamiento de Morga del 2022 kontratuak 2022ko Morgako Udala kontratuen erregistroa 1 API application/api XLSX application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet