2022-02-15T00:00:00+01:00 API de contrataciones Kontratazioen APIa https://opendata.euskadi.eus/webopd00-apicontract/es/?api=procurements kontratazioak registro contratos públicos 2022-01-01T00:00:00+01:00 2022-02-15T00:00:00+01:00 contratos Contratos 46008 https://opendata.euskadi.eus/contenidos/ds_contrataciones/contratos_poder17047_2020/es_contracc/adjuntos/doc_contratos_poder17047_2020.xlsx Kontratuak licitaciones contrataciones 2022-02-15T00:00:00+01:00 El Registro de Contratos del Sector Público constituye el sistema oficial central de información sobre la contratación pública y, como tal, el soporte para el conocimiento, análisis e investigación de la contratación pública, para la estadística en materia de contratos públicos, para el cumplimiento de las obligaciones nacionales e internacionales en materia de información sobre la contratación pública, para las comunicaciones de los datos sobre contratos a otros órganos de la Administración, de conformidad con el principio de transparencia. lizitazioak es kontratu publikoak A16003011 Comunidad Autónoma de País Vasco Registro de contratos de Sociedad Publica de Gestion Ambiental IHOBE S.A. del 2020 Sektore Publikoko Kontratuen Erregistroa kontratazio publikoari buruzko informazio-sistema ofizial eta nagusia da eta, ondorioz, kontratazio publikoa ezagutu, aztertu eta ikertzeko, kontratu publikoen alorreko estatistikak egiteko, kontratazio publikoari buruzko nazioko eta nazioarteko betebeharrak betetzeko eta, gardentasun-printzipioari jarraituz, beste administrazio-organo batzuei kontratuei buruzko datuak jakinarazteko euskarria da. https://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/registro-contratos-sociedad-publica-gestion-ambiental-ihobe-s-del-2020/ kontratuak erregistroa eu 2020ko IHOBE Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoa kontratuen erregistroa revascon revascon contratación administrativa 1 API application/api XLSX application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet