Encuesta de población activa

Descripción

L'Enquesta de població activa és la principal font d'informació estadística del mercat de treball. L'objectiu principal és conèixer la relació de la població amb l'activitat econòmica: població activa, població ocupada, població desocupada, taxes d'activitat, ocupació i atur.

Distribuciones

  • Encuesta de población activa text/html
    HTML

Información adicional

Fecha de creación 28/01/2020 23:00 (UTC)
Fecha última actualización 15/07/2021 22:00 (UTC)
Cobertura geográfica Cataluña
Idiomas Catalán
Otros recursos