{ "@context": { "adms": "http://www.w3.org/ns/adms#", "dcat": "http://www.w3.org/ns/dcat#", "dct": "http://purl.org/dc/terms/", "foaf": "http://xmlns.com/foaf/0.1/", "gsp": "http://www.opengis.net/ont/geosparql#", "locn": "http://www.w3.org/ns/locn#", "owl": "http://www.w3.org/2002/07/owl#", "rdf": "http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#", "rdfs": "http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#", "schema": "http://schema.org/", "skos": "http://www.w3.org/2004/02/skos/core#", "time": "http://www.w3.org/2006/time#", "vcard": "http://www.w3.org/2006/vcard/ns#", "xsd": "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" }, "@graph": [ { "@id": "https://datos.gob.es/catalogo/a09002970-evolucion-de-las-instalaciones-y-espacios-de-practica-censados-en-el-ceec/resource/1c37a784-cde5-4355-ab66-f5bf0a53bb2a/format", "@type": "dct:IMT", "rdf:value": "application/xml", "rdfs:label": "XML" }, { "@id": "https://datos.gob.es/catalogo/a09002970-evolucion-de-las-instalaciones-y-espacios-de-practica-censados-en-el-ceec/resource/340afe13-5cc2-4c80-9e39-670d6e464e67/format", "@type": "dct:IMT", "rdf:value": "text/csv", "rdfs:label": "CSV" }, { "@id": "https://datos.gob.es/catalogo/a09002970-evolucion-de-las-instalaciones-y-espacios-de-practica-censados-en-el-ceec/resource/fa61c9b4-e9e6-4c48-a25c-1d11903bf917", "@type": "dcat:Distribution", "dcat:accessURL": "https://analisi.transparenciacatalunya.cat/api/views/nw5s-4ixa/rows.json?accessType=DOWNLOAD", "dct:format": { "@id": "https://datos.gob.es/catalogo/a09002970-evolucion-de-las-instalaciones-y-espacios-de-practica-censados-en-el-ceec/resource/fa61c9b4-e9e6-4c48-a25c-1d11903bf917/format" }, "dct:identifier": "https://analisi.transparenciacatalunya.cat/d/nw5s-4ixa", "dct:title": [ { "@language": "es", "@value": "Evolución de las instalaciones y espacios de práctica censados en el CEEC" }, { "@language": "en", "@value": "Facilities and practice spaces' evolution registered in the CEEC" }, { "@language": "ca", "@value": "Evolució de les instal·lacions i espais de pràctica censats al Cens d'Equipaments Esportius de Catalunya" } ] }, { "@id": "https://datos.gob.es/catalogo/a09002970-evolucion-de-las-instalaciones-y-espacios-de-practica-censados-en-el-ceec/resource/b78e5ebf-a388-4c06-84c8-1cc431eaca5f", "@type": "dcat:Distribution", "dcat:accessURL": "https://analisi.transparenciacatalunya.cat/api/views/nw5s-4ixa/rows.rdf?accessType=DOWNLOAD", "dct:format": { "@id": "https://datos.gob.es/catalogo/a09002970-evolucion-de-las-instalaciones-y-espacios-de-practica-censados-en-el-ceec/resource/b78e5ebf-a388-4c06-84c8-1cc431eaca5f/format" }, "dct:identifier": "https://analisi.transparenciacatalunya.cat/d/nw5s-4ixa", "dct:title": [ { "@language": "en", "@value": "Facilities and practice spaces' evolution registered in the CEEC" }, { "@language": "es", "@value": "Evolución de las instalaciones y espacios de práctica censados en el CEEC" }, { "@language": "ca", "@value": "Evolució de les instal·lacions i espais de pràctica censats al Cens d'Equipaments Esportius de Catalunya" } ] }, { "@id": "https://datos.gob.es/catalogo/a09002970-evolucion-de-las-instalaciones-y-espacios-de-practica-censados-en-el-ceec/resource/340afe13-5cc2-4c80-9e39-670d6e464e67", "@type": "dcat:Distribution", "dcat:accessURL": "https://analisi.transparenciacatalunya.cat/api/views/nw5s-4ixa/rows.csv?accessType=DOWNLOAD", "dct:format": { "@id": "https://datos.gob.es/catalogo/a09002970-evolucion-de-las-instalaciones-y-espacios-de-practica-censados-en-el-ceec/resource/340afe13-5cc2-4c80-9e39-670d6e464e67/format" }, "dct:identifier": "https://analisi.transparenciacatalunya.cat/d/nw5s-4ixa", "dct:title": [ { "@language": "es", "@value": "Evolución de las instalaciones y espacios de práctica censados en el CEEC" }, { "@language": "en", "@value": "Facilities and practice spaces' evolution registered in the CEEC" }, { "@language": "ca", "@value": "Evolució de les instal·lacions i espais de pràctica censats al Cens d'Equipaments Esportius de Catalunya" } ] }, { "@id": "https://datos.gob.es/catalogo/a09002970-evolucion-de-las-instalaciones-y-espacios-de-practica-censados-en-el-ceec/resource/1c37a784-cde5-4355-ab66-f5bf0a53bb2a", "@type": "dcat:Distribution", "dcat:accessURL": "https://analisi.transparenciacatalunya.cat/api/views/nw5s-4ixa/rows.xml?accessType=DOWNLOAD", "dct:format": { "@id": "https://datos.gob.es/catalogo/a09002970-evolucion-de-las-instalaciones-y-espacios-de-practica-censados-en-el-ceec/resource/1c37a784-cde5-4355-ab66-f5bf0a53bb2a/format" }, "dct:identifier": "https://analisi.transparenciacatalunya.cat/d/nw5s-4ixa", "dct:title": [ { "@language": "en", "@value": "Facilities and practice spaces' evolution registered in the CEEC" }, { "@language": "es", "@value": "Evolución de las instalaciones y espacios de práctica censados en el CEEC" }, { "@language": "ca", "@value": "Evolució de les instal·lacions i espais de pràctica censats al Cens d'Equipaments Esportius de Catalunya" } ] }, { "@id": "http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A09002970", "@type": "skos:Concept", "skos:notation": "A09002970", "skos:prefLabel": "Generalitat de Catalunya" }, { "@id": "https://datos.gob.es/catalogo/a09002970-evolucion-de-las-instalaciones-y-espacios-de-practica-censados-en-el-ceec/resource/b78e5ebf-a388-4c06-84c8-1cc431eaca5f/format", "@type": "dct:IMT", "rdf:value": "application/rdf+xml", "rdfs:label": "RDF-XML" }, { "@id": "https://datos.gob.es/catalogo/a09002970-evolucion-de-las-instalaciones-y-espacios-de-practica-censados-en-el-ceec/resource/fa61c9b4-e9e6-4c48-a25c-1d11903bf917/format", "@type": "dct:IMT", "rdf:value": "application/json", "rdfs:label": "JSON" }, { "@id": "https://datos.gob.es/catalogo/a09002970-evolucion-de-las-instalaciones-y-espacios-de-practica-censados-en-el-ceec", "@type": "dcat:Dataset", "dcat:distribution": [ { "@id": "https://datos.gob.es/catalogo/a09002970-evolucion-de-las-instalaciones-y-espacios-de-practica-censados-en-el-ceec/resource/1c37a784-cde5-4355-ab66-f5bf0a53bb2a" }, { "@id": "https://datos.gob.es/catalogo/a09002970-evolucion-de-las-instalaciones-y-espacios-de-practica-censados-en-el-ceec/resource/340afe13-5cc2-4c80-9e39-670d6e464e67" }, { "@id": "https://datos.gob.es/catalogo/a09002970-evolucion-de-las-instalaciones-y-espacios-de-practica-censados-en-el-ceec/resource/fa61c9b4-e9e6-4c48-a25c-1d11903bf917" }, { "@id": "https://datos.gob.es/catalogo/a09002970-evolucion-de-las-instalaciones-y-espacios-de-practica-censados-en-el-ceec/resource/b78e5ebf-a388-4c06-84c8-1cc431eaca5f" } ], "dcat:keyword": [ { "@language": "es", "@value": "esport" }, { "@language": "es", "@value": "espais esportius" }, { "@language": "es", "@value": "ods11_ciutats i comunitats sostenibles" }, { "@language": "es", "@value": "instal·lacions esportives" }, { "@language": "es", "@value": "cens d’equipaments esportius de catalunya" }, { "@language": "es", "@value": "espais de pràctica" }, { "@language": "es", "@value": "ods1_fi de la pobresa" }, { "@language": "es", "@value": "ods" }, { "@language": "es", "@value": "àrees d’activitat" }, { "@language": "es", "@value": "dataset_presidència" } ], "dcat:theme": { "@id": "http://datos.gob.es/kos/sector-publico/sector/deporte" }, "dct:description": [ { "@language": "en", "@value": "L’objectiu del dataset és recollir la evolució de les instal·lacions i dels espais de pràctica censats al Cens d'Equipaments Esportius de Catalunya (CEEC) des de l’any 2009.\nEn aquest dataset es presenten les dades dels tipus d’espais de pràctica i de les instal·lacions censades, per cada any." }, { "@language": "es", "@value": "L’objectiu del dataset és recollir la evolució de les instal·lacions i dels espais de pràctica censats al Cens d'Equipaments Esportius de Catalunya (CEEC) des de l’any 2009.\nEn aquest dataset es presenten les dades dels tipus d’espais de pràctica i de les instal·lacions censades, per cada any." }, { "@language": "ca", "@value": "L’objectiu del dataset és recollir la evolució de les instal·lacions i dels espais de pràctica censats al Cens d'Equipaments Esportius de Catalunya (CEEC) des de l’any 2009.\nEn aquest dataset es presenten les dades dels tipus d’espais de pràctica i de les instal·lacions censades, per cada any." } ], "dct:identifier": "https://analisi.transparenciacatalunya.cat/api/views/nw5s-4ixa", "dct:issued": { "@type": "xsd:dateTime", "@value": "2023-02-27T00:00:00+01:00" }, "dct:language": "ca", "dct:license": { "@id": "https://administraciodigital.gencat.cat/ca/dades/dades-obertes/informacio-practica/llicencies/" }, "dct:modified": { "@type": "xsd:dateTime", "@value": "2024-04-03T00:00:00+02:00" }, "dct:publisher": { "@id": "http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/org/Organismo/A09002970" }, "dct:references": { "@id": "https://analisi.transparenciacatalunya.cat/d/nw5s-4ixa" }, "dct:spatial": { "@id": "http://datos.gob.es/recurso/sector-publico/territorio/Autonomia/Cataluna" }, "dct:title": [ { "@language": "ca", "@value": "Evolució de les instal·lacions i espais de pràctica censats al Cens d'Equipaments Esportius de Catalunya" }, { "@language": "es", "@value": "Evolución de las instalaciones y espacios de práctica censados en el CEEC" }, { "@language": "en", "@value": "Facilities and practice spaces' evolution registered in the CEEC" } ] } ] }