Evolución de las instalaciones y espacios de práctica censados en el CEEC https://analisi.transparenciacatalunya.cat/api/views/nw5s-4ixa Facilities and practice spaces' evolution registered in the CEEC Evolución de las instalaciones y espacios de práctica censados en el CEEC https://analisi.transparenciacatalunya.cat/d/nw5s-4ixa https://analisi.transparenciacatalunya.cat/api/views/nw5s-4ixa/rows.xml?accessType=DOWNLOAD Evolució de les instal·lacions i espais de pràctica censats al Cens d'Equipaments Esportius de Catalunya L’objectiu del dataset és recollir la evolució de les instal·lacions i dels espais de pràctica censats al Cens d'Equipaments Esportius de Catalunya (CEEC) des de l’any 2009. En aquest dataset es presenten les dades dels tipus d’espais de pràctica i de les instal·lacions censades, per cada any. Facilities and practice spaces' evolution registered in the CEEC Evolució de les instal·lacions i espais de pràctica censats al Cens d'Equipaments Esportius de Catalunya dataset_presidència cens d’equipaments esportius de catalunya esport 2023-02-27T00:00:00+01:00 ca L’objectiu del dataset és recollir la evolució de les instal·lacions i dels espais de pràctica censats al Cens d'Equipaments Esportius de Catalunya (CEEC) des de l’any 2009. En aquest dataset es presenten les dades dels tipus d’espais de pràctica i de les instal·lacions censades, per cada any. Evolución de las instalaciones y espacios de práctica censados en el CEEC Evolució de les instal·lacions i espais de pràctica censats al Cens d'Equipaments Esportius de Catalunya https://analisi.transparenciacatalunya.cat/api/views/nw5s-4ixa/rows.csv?accessType=DOWNLOAD https://analisi.transparenciacatalunya.cat/d/nw5s-4ixa Facilities and practice spaces' evolution registered in the CEEC Facilities and practice spaces' evolution registered in the CEEC https://analisi.transparenciacatalunya.cat/api/views/nw5s-4ixa/rows.rdf?accessType=DOWNLOAD Evolució de les instal·lacions i espais de pràctica censats al Cens d'Equipaments Esportius de Catalunya https://analisi.transparenciacatalunya.cat/d/nw5s-4ixa Evolución de las instalaciones y espacios de práctica censados en el CEEC Facilities and practice spaces' evolution registered in the CEEC Evolución de las instalaciones y espacios de práctica censados en el CEEC Evolució de les instal·lacions i espais de pràctica censats al Cens d'Equipaments Esportius de Catalunya https://analisi.transparenciacatalunya.cat/d/nw5s-4ixa https://analisi.transparenciacatalunya.cat/api/views/nw5s-4ixa/rows.json?accessType=DOWNLOAD espais esportius Generalitat de Catalunya A09002970 ods1_fi de la pobresa àrees d’activitat instal·lacions esportives ods ods11_ciutats i comunitats sostenibles 2024-04-03T00:00:00+02:00 L’objectiu del dataset és recollir la evolució de les instal·lacions i dels espais de pràctica censats al Cens d'Equipaments Esportius de Catalunya (CEEC) des de l’any 2009. En aquest dataset es presenten les dades dels tipus d’espais de pràctica i de les instal·lacions censades, per cada any. espais de pràctica CSV text/csv XML application/xml application/json JSON RDF-XML application/rdf+xml