@prefix adms: . @prefix dcat: . @prefix dct: . @prefix foaf: . @prefix gsp: . @prefix locn: . @prefix owl: . @prefix rdf: . @prefix rdfs: . @prefix schema: . @prefix skos: . @prefix time: . @prefix vcard: . @prefix xml: . @prefix xsd: . a dcat:Dataset ; dct:description "Conjunto de datos que contiene la información catalogada por el ayuntamiento de Cáceres sobre las parcelas que componen la Feria de San Fernando de Cáceres 2016"@es ; dct:identifier "http://opendata.caceres.es/federator/parcelas-feria-san-fernando-caceres-2017" ; dct:issued "2016-04-21T07:16:12+02:00"^^xsd:dateTime ; dct:language "es" ; dct:license ; dct:modified "2019-09-13T06:40:16+02:00"^^xsd:dateTime ; dct:publisher ; dct:title "Parcelas Feria San Fernando Cáceres 2017"@es ; dcat:distribution , , , , , ; dcat:keyword "cultura-ocio"@es ; dcat:theme . a skos:Concept ; skos:notation "L01100377" ; skos:prefLabel "Ayuntamiento de Cáceres" . a dcat:Distribution ; dct:format ; dct:identifier "http://opendata.caceres.es/federator/parcelas-feria-san-fernando-caceres-2017/punto-sparql-de-consulta-de-datos" ; dct:title "Punto SPARQL de consulta de datos"@es ; dcat:accessURL "http://opendata.caceres.es/sparql/" . a dct:IMT ; rdfs:label "SPARQL" ; rdf:value "application/sparql-query" . a dcat:Distribution ; dct:format ; dct:identifier "http://opendata.caceres.es/federator/parcelas-feria-san-fernando-caceres-2017/parcelas_feria_c%25C3%25A1ceres_geojson.geojson" ; dct:title "Parcelas_Feria_Cáceres_GeoJSON.geojson"@es ; dcat:accessURL "http://opendata.caceres.es/GetData/GetData?dataset=om%3AParcela&format=geojson" . a dct:IMT ; rdfs:label "GeoJSON" ; rdf:value "application/vnd.geo+json" . a dcat:Distribution ; dct:format ; dct:identifier "http://opendata.caceres.es/federator/parcelas-feria-san-fernando-caceres-2017/parcelas_feria_c%25C3%25A1ceres_json_json" ; dct:title "Parcelas_Feria_Cáceres_JSON_json"@es ; dcat:accessURL "http://opendata.caceres.es/GetData/GetData?dataset=om%3AParcela&format=json" . a dct:IMT ; rdfs:label "JSON" ; rdf:value "application/json" . a dcat:Distribution ; dct:format ; dct:identifier "http://opendata.caceres.es/federator/parcelas-feria-san-fernando-caceres-2017/parcelas_feria_c%25C3%25A1ceres_tripletas.ttl" ; dct:title "Parcelas_Feria_Cáceres_Tripletas.ttl"@es ; dcat:accessURL "http://opendata.caceres.es/dataset/5ec28a4e-b7e6-4346-9149-677869bb1c2d/resource/09fa1d99-9451-45aa-b6bc-c81266b14180/download/parcelasferial.ttl" . a dct:IMT ; rdfs:label "RDF-Turtle" ; rdf:value "text/turtle" . a dcat:Distribution ; dct:format ; dct:identifier "http://opendata.caceres.es/federator/parcelas-feria-san-fernando-caceres-2017/parcelas_feria_c%25C3%25A1ceres_csv.csv" ; dct:title "Parcelas_Feria_Cáceres_csv.csv"@es ; dcat:accessURL "http://opendata.caceres.es/GetData/GetData?dataset=om%3AParcela&format=csv" . a dct:IMT ; rdfs:label "CSV" ; rdf:value "text/csv" . a dcat:Distribution ; dct:format ; dct:identifier "http://opendata.caceres.es/federator/parcelas-feria-san-fernando-caceres-2017/parcelas_feria_c%25C3%25A1ceres_excel.xls" ; dct:title "Parcelas_Feria_Cáceres_Excel.xls"@es ; dcat:accessURL "http://opendata.caceres.es/GetData/GetData?dataset=om%3AParcela&format=xls" . a dct:IMT ; rdfs:label "XLS" ; rdf:value "application/vnd.ms-excel" .