Estadística estructural de empresas del sector industrial

Descripción

L'Estadística estructural d'empreses del sector industrial (anomenada Enquesta industrial d'empreses fins a l'any de referència 2014) és la principal font estadística dels sectors industrials. La finalitat fonamental és estudiar les característiques estructurals de les empreses industrials (nombre d'establiments i d'ocupats, producció, vendes, exportació, consums intermedis, inversió, etc.) i estimar-ne les principals macromagnituds, amb una gran desagregació sectorial.

Distribuciones

  • Estadística estructural de empresas del sector industrial text/html
    HTML

Información adicional

Fecha de creación 25/10/2020 23:00 (UTC)
Fecha última actualización 11/01/2022 23:00 (UTC)
Frecuencia de actualización

Anual

Cobertura geográfica Cataluña
Idiomas Catalán
Otros recursos