Obligaciones reconocidas pendientes de pago a los entes locales en relación con las subvenciones de la Secretaría de Administraciones Locales y Relaciones con Aran

Descripción

Obligacions reconegudes pendents de pagament als ens locals en relació amb el Fons de Cooperació Local, PUOSC (Pla únic d’Obres i Serveis), compensació a càrrecs electes i altres ajuts i subvencions de la Secretaria d'Administracions Locals i Relacions amb l'Aran en la data que s’informa al fitxer.

Els ens que tenen pendent trametre alguna documentació al Departament de la Presidència i/o a la Sindicatura de Comptes tenen aquests pagaments retinguts fins que completin la tramesa (Ordre GAP/539/2010, de 16 de novembre).

Distribuciones

 • Obligaciones reconocidas pendientes de pago a los entes locales en relación con las subvenciones de la Secretaría de Administraciones Locales y Relaciones con Aran application/xml
  XML-APP
 • Obligaciones reconocidas pendientes de pago a los entes locales en relación con las subvenciones de la Secretaría de Administraciones Locales y Relaciones con Aran application/json
  JSON
 • Obligaciones reconocidas pendientes de pago a los entes locales en relación con las subvenciones de la Secretaría de Administraciones Locales y Relaciones con Aran application/rdf+xml
  RDF-XML
 • Obligaciones reconocidas pendientes de pago a los entes locales en relación con las subvenciones de la Secretaría de Administraciones Locales y Relaciones con Aran text/csv
  CSV

Información adicional

Fecha de creación 21/05/2020 22:00 (UTC)
Fecha última actualización 17/06/2020 22:00 (UTC)
Frecuencia de actualización

Mensual

Idiomas Catalán
Otros recursos