Nombres de los bebés

Descripción

L'Idescat presenta la informació relativa als noms dels nadons de mares residents a Catalunya. Aquesta informació es pot obtenir per al conjunt de Catalunya, per províncies, per àmbits del Pla territorial i per comarques i Aran, així com per sexe i any de naixement.

La informació sobre els noms dels nadons prové de la butlleta estadística que han d'emplenar els progenitors en el moment d'inscriure el naixement del seu fill, en el Registre civil.

Distribuciones

  • Nombres de los bebés text/html
    HTML

Información adicional

Fecha de creación 25/10/2020 23:00 (UTC)
Fecha última actualización 20/07/2021 22:00 (UTC)
Frecuencia de actualización

Anual

Cobertura geográfica Cataluña
Idiomas Catalán
Otros recursos