Gasto turístico

Descripción

Els informes de despesa turística reflecteixen la diversitat i la complementarietat de les fonts estadístiques, que són necessàries per oferir informació sobre l'impacte que el turisme té sobre l'economia catalana.

La informació sobre el turisme ha de ser obtinguda mitjançant registres administratius (dades de capacitat hotelera), enquestes a les empreses i als establiments (dades sobre ocupació hotelera o de càmpings, per exemple), enquestes de població (dades sobre el turisme emissor o sobre turisme receptor domèstic) o, finalment, enquestes de turistes en frontera (dades sobre turisme receptor internacional).

Distribuciones

Información adicional

Fecha de creación 25/10/2020 23:00 (UTC)
Fecha última actualización 11/01/2022 23:00 (UTC)
Frecuencia de actualización

Anual

Cobertura geográfica Cataluña
Idiomas Catalán
Otros recursos