Plantillas del personal docente de los centros y servicios educativos y forma de ocupación

Descripción

Aquest fitxer conté la informació sobre les plantilles dels centres i serveis educatius dependents del Departament d’Educació, publicades al DOGC per al curs escolar a què fa referencia, així com la forma d’ocupació del personal Docent.

Distribuciones

 • Plantillas del personal docente de los centros y servicios educativos y forma de ocupación application/json
  JSON
 • Plantillas del personal docente de los centros y servicios educativos y forma de ocupación application/xml
  XML
 • Plantillas del personal docente de los centros y servicios educativos y forma de ocupación text/csv
  CSV
 • Plantillas del personal docente de los centros y servicios educativos y forma de ocupación application/rdf+xml
  RDF-XML

Información adicional

Fecha de creación 16/05/2022 22:00 (UTC)
Fecha última actualización 17/05/2022 22:00 (UTC)
Cobertura geográfica Cataluña
Idiomas Catalán
Otros recursos