SIGPAC 2019, perímetros de las agregaciones de parcelas SIGPAC por códigos de municipio y por códigos de comarca

Descripción

El sistema d'informació geogràfica d'identificació de parcel·les agrícoles (SIGPAC) és un registre públic de caràcter administratiu que conté informació de les parcel·les, amb especial atenció a les susceptibles de beneficiar-se de les ajudes comunitàries relacionades amb la superfície. Aquest registre depèn del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) i del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.

Aquest fitxer conté els perímetres dels termes municipals i el perímetres comarcals que agrupen les parcel·les del SIGPAC 2019 de tot Catalunya, amb sistema de referència cartogràfic ETRS89.

Distribuciones

 • SIGPAC 2019, perímetros de las agregaciones de parcelas SIGPAC por códigos de municipio y por códigos de comarca application/json
  JSON
 • SIGPAC 2019, perímetros de las agregaciones de parcelas SIGPAC por códigos de municipio y por códigos de comarca application/xml
  XML
 • SIGPAC 2019, perímetros de las agregaciones de parcelas SIGPAC por códigos de municipio y por códigos de comarca application/rdf+xml
  RDF-XML
 • SIGPAC 2019, perímetros de las agregaciones de parcelas SIGPAC por códigos de municipio y por códigos de comarca text/csv
  CSV

Información adicional

Fecha de creación 27/08/2020 22:00 (UTC)
Fecha última actualización 11/07/2021 22:00 (UTC)
Cobertura geográfica Cataluña
Idiomas Catalán
Otros recursos