Servizo Web de Mapas (WMS) Planeamento Urbanístico do Plan de Ordenación do Litoral de Galicia

Descripción

Servicio de visualización conforme o perfil WMS 1.3.0 que permite a visualización de datos espaciais procedentes das capas do Planeamento Urbanístico dos territorios que comprenden o Plan de Ordenación do Litoral de Galicia na súa versión de aprobación definitiva. O Plan de Ordenación do Litoral procurou, desde os postulados da ecoloxía da paisaxe, identificar e cartografar todos e cada un deses hábitats interrelacionados que representan a base espacial dos ecosistemas presentes neste ámbito.

La cobertura geográficas está definida por el cuadro delimitador: oeste: -9.30, este: -6.70, sur: 41.80, norte: 43.80

Distribuciones

  • Servizo Web de Mapas (WMS) Planeamento Urbanístico do Plan de Ordenación do Litoral text/html
    HTML

Información adicional