Usos do solo del Plan de Ordenación do Litoral (POL) 1:20000 Galicia

Descripción

Esta capa recolle e caracteriza os hábitats asociados ás dinámicas intermareais: chairas e marismas. A seguir, todo o universo de xeoformas recoñecidas, cantís, areais, dunas, lagoas e zonas húmidas costeiras. E, por suposto, acometeuse o estudo da distribución espacial da biocenose presente no ámbito de estudo.Tamén recolle todos aqueles usos nos que as súas dinámicas teñen unha evidente xénese antrópica. Neste capítulo, xogan un papel destacado o sistema agroforestal e os asentamentos, que tamén foron caracterizados.

Distribuciones

  • Servizo Web de Mapas (WMS) Planeamento Urbanístico do Plan de Ordenación do Litoral text/html
    HTML

Información adicional

Fecha última actualización 20/02/2011 00:00 (UTC)
Idiomas Español