Legezko abisu

Lege-ohar honek webgune honetara sartzeko eta hura erabiltzeko baldintza orokorrak biltzen ditu. Horien titularrak dira Ekonomia Gaietarako eta Eraldaketa Digitalerako Ministerioko Digitalizazioko eta Adimen Artifizialeko Estatu Idazkaritza eta Red.es.

Webgunea erabiltzeak esan nahi du baldintza hauek argitaratutako bertsioan eta bere osotasunean onartzen direla erabiltzailea erabiltzen hasten den unean bertan, webguneko eduki edo zerbitzu batzuei aplika dakizkiekeen baldintza zehatzei kalterik egin gabe.

Agiri honen xedeetarako “agente berrerabiltzaileak” izango dira sektore publikoko informazioa (merkataritzarako dena edo ez dena) berrerabiltzen duten pertsona fisiko edo juridiko guztiak

Baldintza orokorren derrigortasuna.

Baldintza orokor hauek agente berrerabiltzaile, betirako datos.gob.es/eu/lege-oharra, guztiei eragiten diete, bertako agiriak erabiltze hutsagatik.

Berriz erabiltzeko baimena eta jabetza intelektualaren eskubideen lagarpen ez-esklusiboa.

Baldintza orokor hauei esker, bertako agiriak erabili daitezke merkataritzarako edo merkataritzarako ez diren kasuetan. Berrerabiltzea deritzo Estatuko Administrazio Orokorraren eta estatuko sektore publikoko gainerako erakundeen agiriak pertsona fisiko zein juridiko batek merkataritzarako edo merkataritzarako ez diren xedeetarako erabiltzeari, baldin eta erabilera hori administrazio jarduera publikorako ez denean. Baimendutako berrerabilerak, era argiagoan esanda, informazioa kopiatzea, zabaltzea, aldatzea, egokitzea, ateratzea, berrordenatzea eta konbinatzearen gisako jarduerak biltzen ditu.

Sektore publikoko informazioa berrerabiltzeari buruzko azaroaren 16ko 37/2007 Legeareneranskinean ezarritakoa da agiri kontzeptua; beraz, informazio osoa biltzen du, euskarri material edo elektronikoa edo grafikoak, soinuak edo irudiak adierazteko erabilitako forma edozein delarik ere (beraz, baita mailarik bereizienetan edo "gordinean" dauden datuak ere).

Baimen honek berarekin dakar, era berean, jabetza intelektualaren eskubideen doako lagapen ez-esklusiboa, hala behar izatekotan, agiriei dagozkienak, kopiatzeko, banatzeko, jendaurrean jakinarazteko eta transformatzeko baimena emanez, baimendutako berrerabilera garatzeko beharrezkoak direnak, modalitatea eta formatua edozein delarik ere, guztientzako eta Legeak onartutako epearen barruan.

Berrerabilera baldintzak.

Agiriak berrerabili ahal izateko, hurrengo baldintza orokorrak aplikatuko dira:

  1. Debekatuta dago informazioaren zentzua galtzea.
  2. Berrerabilitako agirien iturria aipatu behar da. Aipamen hau honela gauzatu ahal izango da: “Datuen jatorria: Ekonomia Gaietarako eta Eraldaketa Digitalerako Ministerioko Digitalizazio eta Adimen Artifizialeko Estatu Idazkaritza".
  3. Berrerabilitako agiriaren azken eguneraketaren data aipatu behar da, baldin eta jatorrizko agiriak ere badakar.
  4. Ezingo da adierazi, esan edo iradoki berrerabilitako informazioaren titularra den Ekonomia Gaietarako eta Eraldaketa Digitalerako Ministerioko Digitalizazio eta Adimen Artifizialeko Estatu Idazkaritza, harekin egiten den berrerabilpenean parte hartzen, babesten edo laguntzen duenik.
  5. Eguneratze datari buruzko metadatuak eta, hala behar izanez gero, barne hartzen dituen berrerabilera-baldintza aplikagarriak babestu behar dira berrerabiltzeko agirian, ezer aldatu edo ezabatu gabe.

Exclusió de baztertzea.

Erabiltzaileek edo agente berrerabiltzaileek erabiliko dituzte datuen multzoak, beren kontura eta arriskupean, eta haiek bakarrik egin diezaiekete aurre hirugarrengoek erabileraren ondorioz jasan ditzaketen kalteei.

Ekonomia Gaietarako eta Eraldaketa Digitalerako Ministerioko Digitalizazio eta Adimen Artifizialeko Estatu Idazkaritza ez da arduratuko agente berrerabiltzaileek egiten duten informazioaren erabileraz, ezta zuzenean edo zeharka jasandako kalteez edo galera ekonomikoez ere, informazioa berrerabiltzeagatiko kalte ekonomiko, material edo datuen ingurukoak eragiten dituztenez edo eragin ditzaketenez.

Ekonomia Gaietarako eta Eraldaketa Digitalerako Ministerioko Digitalizazio eta Adimen Artifizialeko Estatu Idazkaritza ez du bermatzen berrerabilitako agirien eskuragarritasunaren jarraipena, ez edukiari eta ezta formari dagokienez, eta ez dituzte beren gain hartzen haietan egon daitezkeen akatsak edo ez aipatzeak.

Agente berrerabiltzailearen erantzukizuna.

Agente berrerabiltzaileak sektore publikoko informazioa berrerabiltzearen inguruan aplikatzen den araudia bete beharko du, sektore publikoko informazioa berrerabiltzeari buruzko azaroaren 16ko 37/2007 Legearen11. artikuluan aurreikusitako zigor-araubidea barne

Izaera pertsonala duten datuen babesa.

Red.es Enpresa Entitate Publikoak konpromisoa hartu du Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Erregelamendua (EB) betetzeko, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa, hots, 95/46/CE Zuzentaraua indargabetzen duena (Datuak Babesteko Erregelamendu Nagusia), hurrengo estekan adierazitakoari jarraiki: Datu Pertsonalen Babesa.

Aldaketak.

Web orrialdearen zerbitzuak hobetzeko asmoz, Ekonomia Gaietarako eta Eraldaketa Digitalerako Ministerioko Digitalizazio eta Adimen Artifizialeko Estatu Idazkaritza eskubidea izango du web orrialdearen aurkezpena, konfigurazioa, zehaztapen teknikoak eta zerbitzuak aldatzeko, zabaltzeko edo aldi baterako bertan behera uzteko, edozein unetan eta aurrez erabiltzaileari jakinarazteko beharrik izan gabe.

Hiperstekak.

Webgunean dauden hiperesteken bidez, hirugarren web orrietara hel gaitezke. Ekonomia Gaietarako eta Eraldaketa Digitalerako Ministerioko Digitalizazio eta Adimen Artifizialeko Estatu Idazkaritza ez du inolako erantzukizunik hartzen web orri horietan ager daitezkeen edukien, informazioaren edo zerbitzuen gain, eta informazio izaera baino ez dute izango eta inola ere ez du esan nahi harremana dagoenik Herri Administrazioaren Estatuaren eta Telekomunikazioaren eta Informazioaren Gizarterako Estatu Idazkaritzen eta eduki horien pertsona edo erakunde titularren edo horiek aurkitzen diren tokietako titularren artean.

Bertsio eleaniztuna.

Webgune hau Espainian, dagokien lurraldeetan, koofizial diren hizkuntzetara itzuli da, 1978ko Espainiako Konstituzioaren 3. artikuluan eta Autonomia Estatutuetan xedatutakoari jarraikiz. Hizkuntza horiek katalana, euskara eta galiziera dira. Atzerriko hizkuntza batera ere itzuli da, ingelesera.

Atariaren edukia sakontasun maila ezberdinetan itzuli da. Nabigazio menuen eta testu estatikoen itzulpena eman da; baita eduki batzuena ere, hauen jatorriak eta eguneratze maiztasunak ahalbidetzen duen heinean.

Oro har, jakinarazten da, gaztelerazko bertsioaren eta beste hizkuntzetako bertsioen arteko desoreka gerta daitekeela, hauen itzulpen prozesua dela medio.