Datuen erabilgarritasuna

Atal honetan, Datuen katalogoan oraindik erabilgarri ez dauden datuei buruz beste erabiltzaileek egin dituzten galderak aurkituko dituzu. Jasotako kontsultak eskudun den erakundeari esleituko zaizkio, eta erakunde hori arduratuko da kontsultari erantzun bat emateaz eta zein izapide-egoeratan dagoen adierazteaz. Eskabideren bati atxikitzeko, beharrezkoa da eskaeraren xehetasunetara sartzea.

Garrantzitsua: kanal honek berrerabiltzaileen datu eskaerak Administrazioari helaraztea du helburu, abian jarritako datu irekien ekimenak aurrera ateratzen laguntzeko. Inolaz ere ez du ordezkatuko 37/2007 Legearen 10. artikuluan aurreikusitako berrerabilpen eskaerak izapidetzeko prozedura, administrazio organo bakoitzaren egoitza elektronikoaren bidez erabiltzaileen eskura egongo dena. Ez du ordezkatuko gardentasunari, informazio publikorako sarbideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legearen 17. artikuluan deskribatutako prozedura.

Organismo arduraduna

Honen arabera ordenatu:

Garrantzitsua: kanal honek berrerabiltzaileen datu eskaerak Administrazioari helaraztea du helburu, abian jarritako datu irekien ekimenak aurrera ateratzen laguntzeko. Inolaz ere ez du ordezkatuko 37/2007 Legearen 10. artikuluan aurreikusitako berrerabilpen eskaerak izapidetzeko prozedura, administrazio organo bakoitzaren egoitza elektronikoaren bidez erabiltzaileen eskura egongo dena.