Asesoramento e soporte

A Iniciativa Aporta pon á disposición dos organismos e entidades públicas un servizo de soporte e asesoramento especializado en aspectos de carácter técnico e metodolóxico en materia de datos abertos e reutilización da información do sector público.

Este servizo está destinado a acompañar e ofrecer axuda aos devanditos organismos e entidades públicas, complementando a información que se ofrece a través dos diferentes manuais, guías, informes e materiais formativos dispoñibles no apartado documentación. Ademais, pode consultar as preguntas frecuentes (FAQs) recibidas a través deste Servizo de soporte e asesoramento especializado en RISP.

Os organismos e entidades públicas poden facer uso do devandito servizo a través das seguintes canles:

  • Correo electrónico soporte@datos.gob.es
  • Teléfono 912127620
    ext. 4422
  • Presencial Solicitalo por correo o por teléfono

Preguntas frecuentes