Mapa de iniciativas

A seguinte visual recolle iniciativas de datos abertos postas en marcha maioritariamente por administracións públicas españolas no territorio nacional. Se coñeces algunha outra iniciativa que non apareza reflectida no mapa, utiliza este formulario para engadila.

As iniciativas reflectidas no mapa móstranse en diferente cor segundo o nivel da administración responsable do seu desenvolvemento. Ao picar sobre cada unha delas despregarase unha capa con información asociada.