Dispoñibilidade de datos

Nesta sección encontrarás consultas que realizaron outros usuarios sobre datos que aínda non están dispoñibles no Catálogo de datos. As consultasrecibidas son asignadas ao organismo competente na materia, ademais, o devandito organismo encargarase de dar resposta á consulta e indicar o estado de tramitación no que se encontra. Para adherirse a algunha das solicitudes, é necesario acceder ao detalle da petición.

Organismo responsable

Ordenar por:

"Esta canle ten por obxectivo achegar as demandas de datos dos reutilizadores á administración para avanzar nas iniciativas de datos abertos e axudar os reutilizadores a localizar datos que xa sexan públicos. En ningún caso substituirá o procedemento de tramitación de solicitudes de reutilización previsto no artigo 10 da Lei 37/2007, que estará a disposición dos usuarios a través da sede electrónica de cada órgano administrativo."