Dispoñibilidade de datos

Nesta sección encontrarás consultas que realizaron outros usuarios sobre datos que aínda non están dispoñibles no Catálogo de datos. As consultas recibidas son asignadas ao organismo competente na materiae será o órgano responsable de responder á consulta e indicar o estado de tramitación no que se atopa. Para adherirse a algunha das solicitudes, é necesario acceder ao detalle da petición.

Importante: esta canle ten como obxectivo comunicar as solicitudes de datos dos reusuarios á Administración para axudar a avanzar nas iniciativas de datos abertos lanzadas. En ningún caso substituirá o procedemento de tramitación de solicitudes de reutilización previsto no artigo 10 da Lei 37/2007, que estará a disposición dos usuarios a través da sede electrónica de cada órgano administrativoTampouco substituirá o procedemento descrito no artigo 17 da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.

Organismo responsable

Ordenar por:

Importante: esta canle ten como obxectivo comunicar as solicitudes de datos dos reusuarios á Administración para axudar a avanzar nas iniciativas de datos abertos lanzadas. En ningún caso substituirá o procedemento de tramitación de solicitudes de reutilización previsto no artigo 10 da Lei 37/2007, que estará a disposición dos usuarios a través da sede electrónica de cada órgano administrativo.