Cadro de mando

Este cadro de mando pretende ofrecer unha visión xeral da actividade de datos.gob.es. As gráficas son interactivas: permiten modificar o zoom seleccionando a porción do eixe que se desexe visualizar e seleccionar fragmentos ou pintar anotacións directamente sobre o gráfico. Poden descargarse, con anotacións incluídas, nos formatos: PNG, JPG, SVG e PDF, ou ben gardar os datos que as forman nos formatos CSV, XLSX e JSON.

Estatísticas xerais

Visitas a datos.gob.es
Evolución temporal dos datos de visitas globais (sesións) ao portal datos.gob.es por meses.
Iniciativas, aplicacións e casos de reutilización publicados
Evolución temporal do número de contidos publicados a fin de mes (acumulado) nas seccións de Mapa de iniciativas, Aplicacións e Casos de reutilización.
Catálogo de datos

Conxuntos de datos publicados
Evolución temporal con datos dos conxuntos de datos publicados a fin de mes no catálogo (acumulado).
Conxuntos de datos por nivel de administración
Data de actualización dos datos: 26/09/2023
Porcentaxe de conxuntos de datos publicados por cada nivel de administración.
Conxunto de datos por categoría
Data de actualización dos datos: 26/09/2023
Número de conxuntos de datos publicados por cada categoría. Un mesmo conxunto de datos pode pertencer a varias categorías.
Conxuntos de datos máis visitados
Táboa cos 10 conxuntos máis visitados desde o 1/12/2016 (total acumulado) e con posibilidade de filtrar por meses para obter os 10 conxuntos máis visitados nun mes en concreto. O contido desta táboa pódese descargar en formato CSV.


Descargar como CSV
Porcentaxe de distribucións por formato
Data de actualización dos datos: 26/09/2023
Porcentaxe de distribucións dos conxuntos de datos por formato (os conxuntos de datos conteñen distintas distribucións).

Porcentaxe de distribucións por formato por nivel de administración
Data de actualización dos datos: 26/09/2023
Porcentaxe de distribucións dos conxuntos de datos por formato para un determinado nivel de administración.