Tecnoloxía

A tecnoloxía de datos.gob.es baséase nunha arquitectura Open Source que combina diferentes compoñentes para cubrir as necesidades funcionais do proxecto.

A plataforma datos.gob.es integra principalmente unha ferramenta de xestión de contidos, un módulo multidioma que permite unha navegación simétrica para cada un dos idiomas, un xestor do catálogo de datos, un motor de federación para integrar os catálogos de datos dos organismos publicadores, unha solución de Linked Data API e un punto de consulta SPARQL.

Diagrama de arquitectura

A continuación pódese observar un diagrama de arquitectura de alto nivel e unha breve descrición de cada unha das capas.

Diagrama de arquitectura

  1. Proxy inverso: a través de Varnish xestiónase o enrutamento aos catro servizos do proxecto: portal de contidos, catálogo de datos, punto de consulta SPARQL e Linked Data API.
  2. Portal de contidos: desenvolvido sobre o xestor de contidos Drupal; xestiona o contido editorial do proxecto.
  3. Catálogo de datos: posto en funcionamento sobre CKAN; contén o repositorio único de metadatos; integra o federador que permite sincronizar cos catálogos de todos os organismos publicadores.
  4. Capa de persistencia: repositorio de datos para o portal de contidos e o catálogo de datos; posto en funcionamento en MySQL e PostgreSQL.
  5. Motor de indexación: posto en funcionamento sobre Apache Solr; prové de capacidades de busca tanto para o portal de contidos coma para o catálogo de datos.
  6. Punto de consulta SPARQL: posto en funcionamento sobre Virtuoso de OpenLink Software como almacén de tríodos RDF; carga o grafo completo do catálogo de datos e prové dun punto de consulta SPARQL sobre el. 
  7. Linked Data API: desenvolvido sobre ELDA de Epimorphics; prové un RESTful API que actúa como Gateway sobre o punto de consulta SPARQL.

Código fonte

Destácanse as solucións postas en funcionamento para os dous requisitos tecnolóxicos de maior complexidade:

  • Federador: desenvolvido como extensión de CKAN, á súa vez tomando como referencia o motor de federación ckanext-harvest.
  • Multidioma: solución para Drupal que replica a arquitectura de navegación en todos os idiomas e permite unha navegación simétrica por todos eles, ademais de asegurar o cumprimento de accesibilidade de nivel AA.

GitHub LogoO código fonte do proxecto está dispoñible en GitHub. Publicáronse todas as extensións desenvolvidas para CKAN, así como os módulos contrib, features o theme de Drupal.

Para calquera consulta acerca da tecnoloxía da plataforma, pode poñerse en contacto connosco a través do punto de consulta.