unica360

Ano de creación da empresa: 2018

Páxina web da empresa: http://www.unica360.com

Consultora de análisis de datos de todo tipo, frecuentemente con componente espacial. Desarrollan modelos de microdatos espaciales para análisis en proyectos geomarketing, location intelligence.

Principais produtos e servizos:


 

  • Consultoría analítica de amplio rango de aplicaciones - business analytics, salud, urbanismo, transporte-
  • Modelos de microdatos espaciales sociodemográficos, comerciales, atracción turística, urbanidad
  • Simulación de comportamientos y transporte, a pie y vehículos
  • Enriquecimiento de datos B2C y B2C para cualificación de clientes y rating

Clave do éxito:


 

Analítica avanzada y datos de enriquecimiento de alto valor al alcance de empresas de todo tipo y tamaño.

Datos utilizados:


Fuente públicas principalmente, en torno a 95%, fuentes privadas ocasionalmente con función de validación y calibración de modelos.

Tamaño da empresa:

1-10 empregados

Sede central:

Barcelona

Modelo de comercialización:


consultoría adhoc, suscripción, pago por uso en API

Máis información:

info@unica360.com

Contido facilitado pola empresa reutilizadora.

Os contidos e os puntos de vista reflectidos nesta publicación son responsabilidade exclusiva do seu autor.