API

L'API és un mecanisme que permet consultar la base de dades semàntica de datos.gob.es. Actualment proporciona accés al catàleg de dades i als URI corresponents a la taxonomia de sectors primaris i a la identificació de cobertura geogràfica definits als annexos IV i V de la Norma tècnica d'interoperabilitat de reutilització de recursos de la informació (NTI).

Les consultes a través de l'API utilitzen identificadors uniformes de recursos (URI) i es construeixen partint d'una sèrie de criteris que pot triar l'usuari.

En aquesta pàgina està disponible la documentació dels mètodes, els paràmetres i el model de l'API de manera interactiva i es poden fer consultes de prova. Disposeu d'informació sobre l'API i exemples de consultes a la pàgina següent.


Versió accesible