Sobre la iniciativa Aporta

La iniciativa Aporta comença el 2009 per tal de promocionar l'obertura de la informació pública i desenvolupament de serveis avançats basats en dades. La promou el Ministeri d'Economia i Empresa, el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública i l'Entitat Pública Empresarial Red.es.

La iniciativa, que es desenvolupa en el context del marc legislatiu vigent, s'articula en set línies d'actuació que tenen el seu reflex a datos.gob.es, plataforma que es presenta com a punt de trobada entre les administracions, les empreses i els ciutadans que formen part de l'ecosistema de les dades obertes a Espanya.

La iniciativa Aporta, element clau de la política de dades del Govern d'Espanya, té com a objectiu principal l'harmonització i l'aprofitament eficient de les sinergies entre els projectes de dades que ja estan en marxa. Es busca a tota hora l'impuls i la coordinació de les accions que desenvolupen els diversos nivells de l'Administració, el sector privat i l'àmbit acadèmic, d'acord amb un model de governança integrador; tot això per tal de promoure productes i serveis nous per part del sector privat i la societat civil en benefici de la societat.

 

Coneix més sobre la Iniciativa Aporta:

 

Presentació multimèdia

Infografia

Destinataris

La iniciativa Aporta i datos.gob.es estan adreçats a tots els agents de l'ecosistema de les dades:

 • Usuaris, ciutadans o professionals que sol·liciten dades o volen conèixer novetats, aplicacions o serveis relacionats amb ells.
 • Organismes públics que proporcionen i utilitzen dades públiques i que volen estar al corrent de novetats del sector.
 • Reutilitzadors i intermediaris de la informació que necessiten fonts de dades per crear productes i serveis que volen donar a conèixer

Línies d’actuació

Aquesta iniciativa es desenvolupa al voltant de set línies d'actuació:

Sensibilització

Les accions de sensibilització lligades a la iniciativa Aporta busquen incentivar l'obertura d'informació de qualitat i la reutilització de dades públiques i privades a favor del desenvolupament de serveis avançats basats en dades.

Les accions de sensibilització constitueixen un pilar rellevant dins de la iniciativa Aporta. Aquestes accions es desenvolupen d'acord amb l'Estratègia de comunicació.

Els objectius que es persegueixen són els següents:

 • Generar relacions entre els actors de l'ecosistema de dades obertes, nacional i internacional.
 • Crear consciència del valor de dades públiques i de la seva reutilització, incloent-hi sectors en què la innovació amb dades es presenta com un element clau.
 • Orientar els publicadors i reutilitzadors sobre les actuacions que cal fer a favor de contribuir a l'èxit de les actuacions basades en dades que facin.
 • Identificar models de negoci, empreses reutilitzadores, casos d'èxit, empreses emergents, etc. a fi d'afavorir l'extrapolació de pràctiques d'èxit.
 • Millorar el reconeixement de l'esforç del sector públic a escala nacional posant a disposició de la societat les dades que es generen fruit de la seva activitat.
 • Posicionar la iniciativa Aporta com a líder de referència de comunicació sobre reutilització d'informació del sector públic a escala nacional.

Per complir aquests objectius, es desenvolupen diverses actuacions:

 • Per mitjà de la plataforma datos.gob.es s'ofereixen notícies d'actualitat, novetats relacionades amb la innovació amb dades, projectes destacats en forma d'aplicacions o d'empreses reutilitzadores, materials i guies de referència, i informes lligats a les noves tendències i desafiaments al món de les dades.
 • Periòdicament es participa en trobades, conferències i taules, tant organitzades per l'equip de la iniciativa com per tercers.
 • De tant en tant s'imparteixen sessions de sensibilització i capacitació amb accions pròpies o per mitjà d'institucions de formació específiques.

Com a complement, per mitjà dels perfils de la iniciativa a les xarxes socials Twitter (@datosgob) i LinkedIn, es donen a conèixer les novetats i avenços en la matèria, tant a escala nacional com internacional.

 

Catàleg nacional i suport

El Catàleg Nacional, que s'allotja a datos.gob.es, és el punt de trobada entre les administracions, les empreses i els ciutadans interessats en l'obertura de la informació pública i en el desenvolupament de serveis avançats basats en dades.

El Catàleg Nacional de dades obertes es constitueix com el vaixell insígnia de la plataforma datos.gob.es.

 • Es presenta com a punt únic d'accés a les dades que l'Administració pública espanyola posa a disposició per a la seva reutilització.
 • Augmentar la visibilitat i facilitar l'accés als conjunts de dades publicats en catàlegs locals i regionals en espanyol.
 • Gràcies a la seva convergència amb els estàndards europeus, es constitueix com a canal únic de comunicació amb el portal de dades europees.
 • Presenta nombrosos mecanismes per localitzar i accedir a dades d'interès: cerca de text lliure, filtres, serveis web (API + punto SPARQL), baixades massives, etc.
 • El Catàleg Nacional es complementa amb nombrosos serveis, com ara:
  • Mètodes per facilitar la publicació i la descripció de dades, tant manualment com automàticament.
  • Servei de finestreta única per la qual l'usuari sol·licita dades d'interès.
  • Mecanismes d'interacció amb l'usuari per donar a conèixer productes i empreses nousque es desenvolupen utilitzant les dades obertes com a substrat.

A fi de facilitar la interacció amb els diversos públics objectius, la iniciativa Aporta posa a disposició un servei d'assessorament i suport permanent.

Anàlisi i estadístiques

La iniciativa Aporta fa un seguiment de l'activitat que es duu a terme en matèria de dades a Espanya i es reporta detalladament sobre això:

 • Per mitjà de l’Observatori Nacional de les Telecomunicacions i de la Societat d’Informació (ONTSI) s’elabora periòdicament un Estudi de caracterització del sector dels intermediaris de la informació, que identifica i classifica l’activitat empresarial basada en productes o serveis que reutilitzaven la informació del sector públic a Espanya; tenint en compte tant les empreses creades amb aquesta finalitat com aquelles que disposen d’una àrea concreta per al desenvolupament de productes lligats a dades.
 • Es donen a conèixer les iniciatives de dades obertes existents al nostre país amb el Mapa de les iniciatives de dades obertes a Espanya, que permet consultar els projectes de dades obertes existents a Espanya i les seves característiques, a més de facilitar l'accés a la pàgines web de cadascuna d'elles.
 • Es participa en qüestionaris internacionals amb els quals s'ofereix una imatge completa de l'estat de l'obertura i reutilització de la informació del sector públic a Espanya.
 • S'enriqueix de manera permanent un catàleg d'aplicacions i un catàleg d'empreses que presten serveis de gestió i anàlisi de dades, i que es presenten com una mostra de la diversitat de l'oferta existent.

Cooperació nacional

Les accions de cooperació en l'àmbit nacional resulten essencials per aconseguir un progrés i impacte més grans en l'obertura i reutilització de la informació del sector públic, adaptant-se als diversos actors rellevants, tal com refereix el Model de governança lligat a la iniciativa Aporta.

En el cas de les Comunitats Autònomes, cal considerar de manera particular els diversos mecanismes de cooperació entre administracions que hi ha establerts actualment, com ara les conferències sectorials i els seus grups de treball.

D'altra banda, es creen grups específics de cooperació de caràcter informal amb l'objectiu de dinamitzar l'obertura i la reutilització de la informació del sector públic, atenent a interessos comuns en l'àmbit tant del sector públic com del sector privat.

Així mateix, s'estableixen acords bilaterals de col·laboració amb entitats que resultin de particular interès per a les activitats de la iniciativa Aporta. Les activitats i els resultats d'aquests acords s'integren en la iniciativa Aporta.

Es reforça la col·laboració amb el sector privat, que s'enfoca particularment a prioritzar actuacions per aconseguir l'impacte més gran en l'obertura de la informació del sector públic, mitjançant un grup de treball d'experts que duen a terme una tasca consultiva.

Regulació

El marc regulador forma una part important del context necessari per a una efectiva obertura i reutilització de la informació del sector públic.

Per això, les entitats participants en la iniciativa Aporta contribueixen que la regulació que s'estableixi a Espanya sigui favorable per aconseguir un accés ampli i fàcil a una informació del sector públic de qualitat, amb atenció a la informació més prioritària i la informació dinàmica, de manera que es fomenti la innovació i la creació de productes i serveis basats en dades en benefici dels ciutadans.

La regulació concreta que s'impulsa en cada moment per part de les entitats que formen la iniciativa Aporta es detalla en la Política nacional de dades obertes i són el resultat de les accions següents:

 • Participació en l'elaboració de les directives de la Unió Europea
 • Elaboració i tramitació de les lleis, particularment les de transposició de les directives europees.
 • Elaboració dels Reials Decrets en l'àmbit per a l'àmbit del sector públic estatal.
 • Elaboració d'altres normatives de caràcter tècnic, com ara les que es refereixen a les normes tècniques d'interoperabilitat.

Cooperació internacional

A més de la cooperació nacional, també resulta d'importància articular una cooperació internacional efectiva.

Les entitats que formen la iniciativa Aporta cooperen per participar i fer un seguiment de la reutilització de la informació del sector públic en l'àmbit internacional. En aquest sentit, es tenen en compte, entre d'altres, els grups següents:

 • Grup Public Sector Information de la Comissió Europea
 • Grup OECD Open Government Data 
 • Grups del European Data Portal

Innovación

El suport a la innovació per a la generació de productes i serveis nous basats en dades suposa un element essencial per assegurar l'impacte final més gran de l'obertura de la informació del sector públic, tant des d'un punt de vista econòmic com social.

Les actuacions de suport a la innovació que es desenvolupen en el marc de la iniciativa Aporta es dirigeixen a qualsevol dels àmbits de la cadena de valor de les dades, des de l'organització i el plantejament de l'obertura i la posada a disposició de les dades, el processament de les dades, fins als models per a la posterior oferta de productes i serveis.

En el suport a la innovació es consideren de particular interès, entre d'altres, els sistemes de gestió-visualització de dades, les eines avançades de suport a la decisió basada en dades, els sistemes d'intel·ligència artificial, les tècniques per al processament del llenguatge natural, etc.

 En l'àmbit de la iniciativa Aporta s'actua en diversos àmbits, com ara aquests:

 • Competicions obertes d'idees per a la innovació, per mitjà dels Desafiaments Aporta.
 • Premis a idees i projectes innovadors: Premis Aporta.
 • Difusió de novetats lligades a tecnologies disruptives i dades: Blog d'innovació.