Punt SPARQL

A través d'aquest formulari podreu configurar les vostres pròpies consultes en llenguatge SPARQL sobre els grafs RDF de datos.gob.es. Aquesta és l’opció més flexible i potent per fer consultes sobre el catàleg de dades.

La base de dades semàntica de datos.gob.es conté dos grafs:

Els resultats de les consultes es poden obtenir en diferents formats processables automàticament (csv, xml, rdf, json...) i ser reutilitzats directament.

Teniu més informació disponible i exemples de consultes a la pàgina següent.


Versió accesible