Quadre de comandament

Aquest quadre de comandament pretén oferir una visió general de l'activitat de datos.gob.es. Les gràfiques són interactives: permeten modificar el zoom seleccionant la porció de l'eix que es vulgui visualitzar, seleccionar fragments o pintar anotacions directament sobre el gràfic. Es poden baixar, amb anotacions incloses, en els formats: PNG, JPG, SVG i PDF, o bé desar les dades que les formen en els formats CSV, XLSX i JSON.

Estadístiques generals

Visites a datos.gob.es
Evolució temporal de les dades de visites globals (sessions) al portal datos.gob.es per mesos.
Iniciatives, aplicacions i casos de reutilització publicats
Evolució temporal del nombre de continguts publicats a final de mes (acumulat) a les seccions de Mapa d'iniciatives, Aplicacions i Casos de reutilització.
Catàleg de dades

Conjunts de dades publicats
Evolució temporal amb dades dels conjunts de dades publicats a final de mes al catàleg (acumulat).
Conjunts de dades per nivell d'administració
Data d'actualització de les dades: 29/09/2022
Percentatge de conjunts de dades publicats per cada nivell d'administració.
Conjunt de dades per categoria
Data d'actualització de les dades: 29/09/2022
Nombre de conjunts de dades publicats per cada categoria. Un mateix conjunt de dades pot pertànyer a diverses categories
Conjunts de dades més visitats
Taula amb els 10 conjunts més visitats des de l'1/12/2016 (total acumulat) i amb possibilitat de filtrar per mesos per obtenir els 10 conjunts més visitats en un mes en concret. El contingut d'aquesta taula es pot baixar en format CSV.


Baixa com a CSV
Percentatge de distribucions per format
Data d'actualització de les dades: 29/09/2022
Percentatge de distribucions dels conjunts de dades per format (els conjunts de dades contenen diferents distribucions).

Percentatge de distribucions per format per nivell d'administració
Data d'actualització de les dades: 29/09/2022
Percentatge de distribucions dels conjunts de dades per format per a un determinat nivell d'administració.