Accessibilitat

Els llocs web de l'Administració Pública tenen el deure de complir els criteris d'accessibilitat que indica la norma UNE 139803:2012. Aquesta normativa fixa una sèrie de característiques que tot portal web ha de complir si vol ser accessible, i serveix, a més, com a base per a la Certificació d'accessibilitat TIC (accessibilitat web) actualment vigent a Espanya.

Així mateix, els llocs web de l'Administració han de satisfer tots els punts de verificació de prioritat 2 (adequació de nivell doble A) que defineix l'especificació de pautes d'accessibilitat al contingut al web (WCAG) 2.0 per la iniciativa d'accessibilitat web (WAI) del Consorci World Wide Web (W3C).

Datos.gob.es té com a objectiu principal que el seu lloc web sigui el més accessible i fàcil d'usar. Per això, s'ha dissenyat adaptant-se als estàndards i normatives vigents en relació amb l'accessibilitat, per a la qual cosa es fan revisions prèvies a cada publicació de nous continguts. En tot cas, és possible que trobeu alguna pàgina que no s'adapti al 100% a aquests estàndards, ja que algunes de les seccions que conté el portal estan en procés d'adaptació i millora. Si experimenteu alguna dificultat en l'accés a la informació que conté aquest lloc web, si us plau, contacteu amb nosaltres