Tecnologia

La tecnologia de datos.gob.es es basa en una arquitectura Open Source que combina diferents components per cobrir les necessitats funcionals del projecte.

La plataforma datos.gob.es integra principalment una eina de gestió de continguts, un mòdul multiidioma que permet una navegació simètrica per a cada un dels idiomes, un gestor del catàleg de dades, un motor de federació per integrar els catàlegs de dades dels organismes publicadors, una solució de Linked Data API i un punt de consulta SPARQL.

Diagrama d'arquitectura

A continuació es pot observar un diagrama d'arquitectura d'alt nivell i una breu descripció de cada una de les capes.

Diagrama de arquitectura

  1. Servidor intermediari invers: a través de Varnish es gestiona l'encaminament als quatre serveis del projecte: portal de continguts, catàleg de dades, punt de consulta SPARQL i Linked Data API.
  2. Portal de continguts: desenvolupat sobre el gestor de continguts Drupal; gestiona el contingut editorial del projecte.
  3. Catàleg de dades: implementat sobre CKAN; conté el repositori únic de metadades; integra el federador que permet sincronitzar amb els catàlegs de tots els organismes publicadors.
  4. Capa de persistència: repositori de dades per al portal de continguts i el catàleg de dades; implementat a MySQL i PostgreSQL.
  5. Motor d'indexació: implementat sobre Apatxe Solr; proveeix capacitats de recerca tant per al portal de continguts com per al catàleg de dades.
  6. Punt de consulta SPARQL: implementat sobre Virtuoso d’OpenLink Software com a magatzem de triplets RDF; carrega el graf complet del catàleg de dades i hi proveeix un punt de consulta SPARQL. 
  7. Linked Data API: desenvolupat sobre ELDA d'Epimorphics; proveeix un RESTful API, actuant com a passarel·la sobre el punt de consulta SPARQL.

Codi font

Es destaquen les solucions implementades per als dos requisits tecnològics de més complexitat:

  • Federador: desenvolupat com a extensió de CKAN, al seu torn prenent com a referència el motor de federació ckanext-harvest.
  • Multiidioma: solució per a Drupal que replica l'arquitectura de navegació en tots els idiomes i permet una navegació simètrica per tots ells, assegurant també el compliment d'accessibilitat de nivell AA.

GitHub LogoEl codi font del projecte està disponible a GitHub. S'han publicat totes les extensions desenvolupades per a CKAN, així com els mòduls contrib, les features i el theme de Drupal.

Per a qualsevol consulta sobre la tecnologia de la plataforma, pots posar-te en contacte amb nosaltres a través del punt de consulta.