Comparteix la teva Empresa reutilitzadora

Comparteix la teva Empresa reutilitzadora

Mitjançant el següent formulari podràs afegir al portal datos.gob.es un nou cas d’empreses o d’organismes que utilitzen en la seva operativa o funcionament la reutilització de dades obertes. A través d’aquesta publicació el volem ajudar a difondre l’activitat que la seva empresa duu a terme, posicionant-los com a referència per crear un negoci d’èxit basat en dades obertes.

Els casos de reutilització donats d’alta seran revisats i aprovats per l’equip gestor del portal i es podran consultar, una vegada publicats, a la secció  Empreses reutilitzadores. A més, facilitarem la difusió del seu cas de reutilització al portal paneuropeu, fent els tràmits necessaris de traducció i de gestió.

Per visualitzar bé la imatge es recomana que tingui les següents dimensions: 530x320px. NOTA: Les imatges dels llistats s'ajustaran a les següents mesures: 250x130px.
Els fitxers han de tenir menor grandària que 20 MB
Fitxers permesos: png gif jpg jpeg.
Any de creació de l'empresa *
Especificar ciudades españolas donde tiene presencia.
Indicar la ciudad en la que se ubica la sede central de la empresa.
Indicar los países en los que la empresa tiene presencia fuera de España.
Seleccionar les categories associades a les temàtiques principals sobre les quals versen els productes i / o serveis desenvolupats per la companyia

Plain text

Plain text

Si la empresa tiene alguna aplicación que esté ya de alta en el catálogo de aplicaciones de datos.gob.es indicar aquí el título. Puede indicar varias.

Plain text

Indicar el nombre de las empresas o la tipología de cliente a quien dirige sus servicios: tamaño de empresa, sector de actividad, etc.

Plain text

Indicar qué tipo de fuentes de datos se utilizan: públicas, privadas, públicas+privadas

Plain text

Indicar el formato del servicio: gratuito, freemium, pago por uso, suscripción, donaciones, ingresos por publicidad, etc. y cómo es el modo de comercialización: de manera directa o a través de partners.

Plain text

Plain text

Puede utilizar distintos parámetros para indicar su nivel de efectividad: volumen de negocio, ingresos, número de empleados, número de clientes, etc.

Plain text

Indicar un correo electrónico o método de contacto que puedan utilizar los usuarios que estén interesados en la actividad de la empresa.
Dades de contacte