Facilities and practice spaces' evolution registered in the CEEC

Description

L’objectiu del dataset és recollir la evolució de les instal·lacions i dels espais de pràctica censats al Cens d'Equipaments Esportius de Catalunya (CEEC) des de l’any 2009. En aquest dataset es presenten les dades dels tipus d’espais de pràctica i de les instal·lacions censades, per cada any.

Distributions

 • Facilities and practice spaces' evolution registered in the CEEC application/xml
  XML
 • Facilities and practice spaces' evolution registered in the CEEC application/json
  JSON
 • Facilities and practice spaces' evolution registered in the CEEC text/csv
  CSV
 • Facilities and practice spaces' evolution registered in the CEEC application/rdf+xml
  RDF-XML

Additional Info

Creation date 26/02/2023 23:00 (UTC)
Last updated 2/04/2024 22:00 (UTC)
Geographic coverage Cataluña
Languages Catalan
Other resources